Ban va cho thue san treo Gondola uy tin tai TP. Ho Chi Minh

Vận thăng lồng nhiều loại model tùy thuộc vào nhu cầu cũng như yêu cầu kỹ thuật của từng công trình: 1lồng/1tấn (SC100), 1lồng/2tấn (SC200), 2lồng/1tấn (SC100/100), 2lồng/2tấn (SC200/200)

Thông tin đang cập nhật

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ 24/24